فروشگاه فایل دانش آموزی جویی

فروشگاه فایل دانش آموزی جویی

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات دسته فنی و مهندسی

رساله طراحی خانه سینما و تئاتر

رساله طراحی خانه سینما و تئاتر
دانلود مطالعات ورساله طراحی خانه سینما و تئاتر دارای 167 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

توضیحات بیشتر

دانلود 20,900 تومان

رساله طراحی خانه سالمندان

رساله طراحی خانه سالمندان
دانلود مطالعات ورساله طراحی خانه سالمندان (خانه قشنگ) دارای 223 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

توضیحات بیشتر

دانلود 20,900 تومان

رساله طراحی معماری انستیتوی گل و گیاه

رساله طراحی معماری انستیتوی گل و گیاه
دانلود مطالعات و رساله طراحی معماری انستیتوی گل و گیاه دارای 170 صفحه با فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

توضیحات بیشتر

دانلود 20,900 تومان

رساله طراحی دانشکده هنر و معماری

رساله طراحی دانشکده هنر و معماری
مطالعات و رساله طراحی دانشکده هنر و معماری دارای 140 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 20,900 تومان

رساله طراحی خانه ارزان برای زاغه نشین

رساله طراحی خانه ارزان برای زاغه نشین
مطالعات انجام گرفته در ابتدا به شناخت و بررسی مشکلات و معضلات اجتماعی و معیشتی زاغه نشینان به ویژه مسکن آن ها پرداخته و با بیان تعریفی کلی و جامع از زاغه نشینان و نحوه زندگی آن ها و در نهایت با توجه به شناخت از این قشر به ارایه ی راهکارهای عملی در چارچوب مشکلات و معضلات موجود در راستای بهبود شرایط زندگی و اجتماعی آن ها می پردازد، که از جمله ی این

توضیحات بیشتر

دانلود 20,900 تومان

نقشه و برآورد دو مخزن 500 متر مکعبی زمینی بتنی به همراه محوطه سازی و حصار کشی

نقشه و برآورد دو مخزن 500 متر مکعبی زمینی بتنی به همراه محوطه سازی و حصار کشی
نقشه و برآورد دو مخزن 500 متر مکعبی زمینی بتنی به همراه محوطه سازی و حصار کشی

توضیحات بیشتر

دانلود 27,500 تومان

نقشه و برآورد مخزن هوایی بتنی 100 متر مکعبی

نقشه و برآورد مخزن هوایی بتنی 100 متر مکعبی
نقشه به همراه برآورد(اسناد مالی) مخزن 100 متر مکعبی بتنی هوایی

توضیحات بیشتر

دانلود 55,000 تومان

اقلیم روستای خراشا

اقلیم روستای خراشا
اقلیم ومعماری کارشناسی ارشد کارشناسی روستای خراشا

توضیحات بیشتر

دانلود 8,030 تومان

جزوه توانایی ماشینکاری دکتر پاک

جزوه توانایی ماشینکاری دکتر پاک
در فایل قرار داده شده، مباحث اصلی درس توانایی ماشینکاری به صورت 5 فصل مجزا از یکدیگر قرار داده شده است بیشتر این فایل به زبان انگلیسی روان می باشد

توضیحات بیشتر

دانلود 18,700 تومان

دانلود تحقیق در موردژیمناستیـك

دانلود تحقیق در موردژیمناستیـك
دانلود تحقیق در موردژیمناستیـك

توضیحات بیشتر

دانلود 12,100 تومان

دانلود تحقیق در موردژئومور فلوژی زمین

دانلود تحقیق در موردژئومور فلوژی  زمین
دانلود تحقیق در موردژئومور فلوژی زمین

توضیحات بیشتر

دانلود 12,100 تومان

دانلود تحقیق در موردفصل 5 مایعات و جامداد

دانلود تحقیق در موردفصل 5 مایعات و جامداد
دانلود تحقیق در موردفصل 5 مایعات و جامداد

توضیحات بیشتر

دانلود 12,100 تومان

دانلود تحقیق در موردفسیل یا سنگواره

دانلود تحقیق در موردفسیل یا سنگواره
دانلود تحقیق در موردفسیل یا سنگواره

توضیحات بیشتر

دانلود 12,100 تومان

دانلود تحقیق در موردفسیل یا سنگواره(درس علوم پایه پنجم)

دانلود تحقیق در موردفسیل یا سنگواره(درس علوم پایه پنجم)
دانلود تحقیق در موردفسیل یا سنگواره(درس علوم پایه پنجم)

توضیحات بیشتر

دانلود 12,100 تومان

دانلود تحقیق در موردفرهنگ و تمدن ساسانیان

دانلود تحقیق در موردفرهنگ و تمدن ساسانیان
دانلود تحقیق در موردفرهنگ و تمدن ساسانیان

توضیحات بیشتر

دانلود 12,100 تومان

دانلود تحقیق در موردفرقه‌های نوظهور

دانلود تحقیق در موردفرقه‌های نوظهور
دانلود تحقیق در موردفرقه‌های نوظهور

توضیحات بیشتر

دانلود 12,100 تومان

دانلود تحقیق در موردفرقه های انحرافی

دانلود تحقیق در موردفرقه های انحرافی
دانلود تحقیق در موردفرقه های انحرافی

توضیحات بیشتر

دانلود 12,100 تومان

دانلود تحقیق در موردفرایند کنترل mobility

دانلود تحقیق در موردفرایند کنترل mobility
دانلود تحقیق در موردفرایند کنترل mobility

توضیحات بیشتر

دانلود 12,100 تومان

دانلود تحقیق در موردفرایند های ساختاری شدن فعالیت بدنی در جامعه و راهکارهای مدیریتی

دانلود تحقیق در موردفرایند های ساختاری شدن فعالیت بدنی در جامعه و راهکارهای مدیریتی
دانلود تحقیق در موردفرایند های ساختاری شدن فعالیت بدنی در جامعه و راهکارهای مدیریتی

توضیحات بیشتر

دانلود 12,100 تومان

دانلود تحقیق در موردفرآیند رشته پیچی

دانلود تحقیق در موردفرآیند رشته پیچی
دانلود تحقیق در موردفرآیند رشته پیچی

توضیحات بیشتر

دانلود 12,100 تومان

دانلود تحقیق در موردفتنه شناسی

دانلود تحقیق در موردفتنه شناسی
دانلود تحقیق در موردفتنه شناسی

توضیحات بیشتر

دانلود 12,100 تومان