فروشگاه فایل دانش آموزی جویی

فروشگاه فایل دانش آموزی جویی

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات دسته جغرافیا

واکاوی مطالعه تاثیر توسعه نهاد آموزشی برارتقا وگسترش شهرنشینی

واکاوی  مطالعه تاثیر توسعه نهاد آموزشی برارتقا وگسترش شهرنشینی
مقاله در حوزه مدیریت آموزشی جغرافیا می باشد

توضیحات بیشتر

دانلود 14,300 تومان

مجموعه تست دروس رشته جغرافیا

مجموعه تست دروس رشته جغرافیا
جزوات خلاصه منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جغرافیا به طور کامل به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی با فرمت ورد که در 187صفحه تهیه شده است،

توضیحات بیشتر

دانلود 16,500 تومان

جزوه زبان تخصصی رشته جغرافیا

جزوه زبان تخصصی رشته جغرافیا
جزوات خلاصه منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جغرافیا به طور کامل به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی با فرمت ورد که در 117صفحه تهیه شده است،

توضیحات بیشتر

دانلود 14,300 تومان

جزوه ژئومورفولوژی رشته جغرافیا

جزوه ژئومورفولوژی رشته جغرافیا
جزوات خلاصه منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جغرافیا به طور کامل به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی با فرمت ورد که در 65صفحه تهیه شده است،

توضیحات بیشتر

دانلود 13,200 تومان

جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا

جزوه منابع آب و خاک رشته جغرافیا
جزوات خلاصه منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جغرافیا به طور کامل به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی با فرمت ورد که در 236صفحه تهیه شده است،

توضیحات بیشتر

دانلود 15,400 تومان

جزوه آب و هوا شناسی رشته جغرافیا

جزوه آب و هوا شناسی رشته جغرافیا
جزوات خلاصه منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جغرافیا به طور کامل به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی با فرمت ورد که در 117صفحه تهیه شده است

توضیحات بیشتر

دانلود 13,200 تومان

جزوه فلسفه جغرافیا رشته جغرافیا

جزوه فلسفه جغرافیا رشته جغرافیا
جزوات خلاصه منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جغرافیا به طور کامل به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی با فرمت ورد که در 112صفحه تهیه شده است، خرید آنلاین

توضیحات بیشتر

دانلود 13,200 تومان

جزوه جغرافیای جمعیت رشته جغرافیا

جزوه جغرافیای جمعیت رشته جغرافیا
جزوات خلاصه منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جغرافیا به طور کامل به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی با فرمت ورد که در 95صفحه تهیه شده است، خرید آنلاین

توضیحات بیشتر

دانلود 13,200 تومان

جزوه جغرافیای طبیعی رشته جغرافیا

جزوه جغرافیای طبیعی رشته جغرافیا
جزوات خلاصه منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جغرافیا به طور کامل به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی با فرمت ورد که در 246صفحه تهیه شده است

توضیحات بیشتر

دانلود 16,500 تومان

جزوه جغرافیای سیاسی(1)رشته جغرافیا

جزوه  جغرافیای سیاسی(1)رشته جغرافیا
جزوات خلاصه منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جغرافیا به طور کامل به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی با فرمت ورد که در 159صفحه تهیه شده است

توضیحات بیشتر

دانلود 15,400 تومان

جزوه جغرافیای روستایی و کوچ نشینی(3)رشته جغرافیا

جزوه جغرافیای روستایی و کوچ نشینی(3)رشته جغرافیا
جزوات خلاصه منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جغرافیا به طور کامل به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی با فرمت ورد که در 223صفحه تهیه شده است

توضیحات بیشتر

دانلود 15,400 تومان

جزوه جغرافیای انسانی (مبانی و ایران)رشته جغرافیا

جزوه جغرافیای انسانی  (مبانی و ایران)رشته جغرافیا
آزمون کارشناسی ارشد رشته جغرافیا به طور کامل به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی با فرمت ورد که در 188صفحه تهیه شده استخرید فایلهای كمیاب و دانشگاهی ارائه مقالات و تحقیقات ارزشمندامكان پرداخت آنلاین و دانلود فایل ارائه می شود

توضیحات بیشتر

دانلود 16,500 تومان

جزوه جغرافیای شهری (مبانی و ایران)رشته جغرافیا

جزوه جغرافیای شهری  (مبانی و ایران)رشته جغرافیا
جزوات خلاصه منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جغرافیا به طور کامل به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی با فرمت ورد که در 377 صفحه تهیه شده است

توضیحات بیشتر

دانلود 16,500 تومان

جزوه جغرافیای نظامی (مختص جغرافیای نظامی)رشته جغرافیا

جزوه جغرافیای نظامی (مختص جغرافیای نظامی)رشته جغرافیا
جزوات خلاصه منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جغرافیا به طور کامل به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی با فرمت ورد که در 47 صفحه تهیه شده است

توضیحات بیشتر

دانلود 13,200 تومان

جزوه برنامه ریزی ناحیه ای و روستایی رشته جغرافیا

جزوه برنامه ریزی ناحیه ای و روستایی رشته جغرافیا
جزوات خلاصه منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جغرافیا به طور کامل به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی با فرمت ورد که در 260 صفحه تهیه شده است

توضیحات بیشتر

دانلود 16,500 تومان

جزوه برنامه ریزی شهری مبانی و ایران رشته جغرافیا

جزوه برنامه ریزی شهری  مبانی و ایران رشته جغرافیا
جزوات خلاصه منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جغرافیا به طور کامل به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی با فرمت ورد که در 223صفحه تهیه شده است

توضیحات بیشتر

دانلود 15,400 تومان

سفرنامه مصور اردكان یونان كوچك

سفرنامه مصور اردكان یونان كوچك
سفری زیبا به اردكان یونان كوچك به همراه گالری عكس عكسها از مهرداد تاج الدینی

توضیحات بیشتر

دانلود 29,700 تومان

پاورپوینت واحدهای ژئومورفولوژی ایران

پاورپوینت واحدهای ژئومورفولوژی ایران
این تحقیق پاورپوینت است صفحه اول را براتون خالی گذاشتم واسه اضافه کردن اسم خودتون قشنگ مشخص میشه یک کار دستی هست

توضیحات بیشتر

دانلود 13,200 تومان

پاورپوینت آبشارها

پاورپوینت آبشارها
پاورپوینت بلندترین آبشارهای جهان در 31 اسلاید

توضیحات بیشتر

دانلود 15,400 تومان

بررسی و ارزیابی الودگی هوا

بررسی و ارزیابی الودگی هوا
بررسی و ارزیابی الودگی هوا

توضیحات بیشتر

دانلود 22,000 تومان

پاورپوینت ساختمان زمین

پاورپوینت ساختمان زمین
پاور پوینت شناخت ساختمان کره زمین در 14 اسلاید

توضیحات بیشتر

دانلود 8,800 تومان