فروشگاه فایل دانش آموزی جویی

فروشگاه فایل دانش آموزی جویی

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات فروشگاه

پرسشنامه شخصی كالیفرنیا

پرسشنامه شخصی كالیفرنیا
پرسشنامه شخصی كالیفرنیا( پرسشنامة رفتار اجتماعی ) دارای 8 صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

پرسشنامه سلامت روانی عمومی فرم 28 سوالی

پرسشنامه سلامت روانی عمومی فرم 28 سوالی
پرسشنامه سلامت روانی عمومی (فرم 28 سؤالی ) دارای 7 صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد

توضیحات بیشتر

دانلود 6,600 تومان

پرسشنامه سلامت عمومی(GHQ)

پرسشنامه سلامت عمومی(GHQ)
پرسشنامه سلامت عمومی (فرم 28 سؤالی GHQ ( دارای 13 صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد

توضیحات بیشتر

دانلود 12,100 تومان

هنجاریابی مقیاس تجدید نظر شده حافظه وکسلر

هنجاریابی مقیاس تجدید نظر شده حافظه وکسلر
هنجاریابی مقیاس تجدید نظر شده حافظه وکسلر والکردارای 11 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است

توضیحات بیشتر

دانلود 9,900 تومان

پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر

پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر
پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکردارای 4 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است

توضیحات بیشتر

دانلود 3,300 تومان

پرسشنامه اضطراب امتحان

پرسشنامه اضطراب امتحان
پرسشنامه اضطراب امتحان دارای 4 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است

توضیحات بیشتر

دانلود 3,300 تومان

مقیاس خودکنترلی

مقیاس خودکنترلی
مقیاس خودکنترلی دارای 4 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است

توضیحات بیشتر

دانلود 3,300 تومان

) S.A.S) مقیاس اضطراب زانک

) S.A.S)  مقیاس اضطراب زانک
مقیاس خودپنداره کودکان دارای 6 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است

توضیحات بیشتر

دانلود 4,400 تومان

مقیاس خودپنداره کودکان

مقیاس خودپنداره کودکان
مقیاس خودپنداره کودکان دارای 27 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است

توضیحات بیشتر

دانلود 17,600 تومان

AGQپرسشنامه پرخاشگری

AGQپرسشنامه پرخاشگری
AGQپرسشنامه پرخاشگری دارای 4 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است

توضیحات بیشتر

دانلود 3,300 تومان

پرسشنامه خود بیمارانگاری

پرسشنامه خود بیمارانگاری
پرسشنامه خود بیمارانگاری دارای 16 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است

توضیحات بیشتر

دانلود 15,400 تومان

پرسشنامه استرس کودرون

پرسشنامه استرس کودرون
پرسشنامه استرس کودرون دارای 11 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است

توضیحات بیشتر

دانلود 9,900 تومان

کاربرد نسخه نوین هوش آزمای تهران - استانفورد – بینه در راستای تشخیص ناتوانی یادگیری

کاربرد نسخه نوین هوش آزمای تهران - استانفورد – بینه  در راستای تشخیص ناتوانی یادگیری
کاربرد نسخه نوین هوش آزمای تهران استانفورد – بینه در راستای تشخیص ناتوانی یادگیری دارای 13 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است

توضیحات بیشتر

دانلود 13,200 تومان

تست افسردگی بگ

تست افسردگی بگ
تست افسردگی بک دارای 6 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است

توضیحات بیشتر

دانلود 4,400 تومان

ﺮاهنمای رغبت سنج تحصیلی شغلی هالند

ﺮاهنمای رغبت سنج تحصیلی شغلی هالند
ﺮاهنمای رغبت سنج تحصیلی شغلی هالند دارای 18 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است

توضیحات بیشتر

دانلود 15,400 تومان

پرسشنامه ﺗﺴﺖ وﮐﺴﻠﺮ

پرسشنامه ﺗﺴﺖ وﮐﺴﻠﺮ
پرسشنامه ﺗﺴﺖ وﮐﺴﻠﺮ دارای 9 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

پرسشنامه مقبولیت اجتماعی کودکان دبستانی

پرسشنامه مقبولیت اجتماعی کودکان دبستانی
پرسشنامه مقبولیت اجتماعی کودکان دبستانی دارای 9 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

پرسشنامه سنجش سازگاری بل ( فرم بزرگسال)

پرسشنامه سنجش سازگاری بل ( فرم بزرگسال)
پرسشنامه سنجش سازگاری بل دارای 12 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است

توضیحات بیشتر

دانلود 12,100 تومان

پرسشنامه سازگاری کودکان

پرسشنامه سازگاری کودکان
پرسشنامه سازگاری کودکان دارای 5 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است

توضیحات بیشتر

دانلود 3,850 تومان

آزمون هوش هیجانی بار-ان

آزمون هوش هیجانی بار-ان
آزمون هوش هیجانی باران دارای 20 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است

توضیحات بیشتر

دانلود 17,600 تومان

آزمون هوشی آر.بی.کتل مقیاس 2 فرم A ، B

آزمون هوشی آر.بی.کتل مقیاس 2 فرم A ، B
آزمون هوشی آربیکتل مقیاس 2 فرم A ، B دارای 28 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است

توضیحات بیشتر

دانلود 17,600 تومان