فروشگاه فایل دانش آموزی جویی

فروشگاه فایل دانش آموزی جویی

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات فروشگاه

دانلودگزارش کارآموزی تعمیرات کامپیوتر

دانلودگزارش کارآموزی تعمیرات کامپیوتر
دانلودگزارش کارآموزی تعمیرات کامپیوتر

توضیحات بیشتر

دانلود 8,800 تومان

دانلودگزارش کار آموزی كشاورز - اداره حفظ نباتات استان فارس 69 ص

دانلودگزارش کار آموزی كشاورز  - اداره حفظ نباتات استان فارس 69 ص
دانلودگزارش کار آموزی كشاورز اداره حفظ نباتات استان فارس 69 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 8,800 تومان

دانلودگزارش کار آموزی سنگهای ساختمانی

دانلودگزارش کار آموزی سنگهای ساختمانی
دانلودگزارش کار آموزی سنگهای ساختمانی

توضیحات بیشتر

دانلود 8,800 تومان

دانلودگزارش کار آموزی احداث داروخانه 11 ص

دانلودگزارش کار آموزی احداث داروخانه 11 ص
دانلودگزارش کار آموزی احداث داروخانه 11 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 8,800 تومان

دانلودگزارش کار آموزی - آزمایشگاه كنترل كیفیت - شرکت دارو سازی تهران دارو 63 ص

دانلودگزارش کار آموزی - آزمایشگاه كنترل كیفیت - شرکت دارو سازی تهران دارو 63 ص
دانلودگزارش کار آموزی آزمایشگاه كنترل كیفیت شرکت دارو سازی تهران دارو 63 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 8,800 تومان

دانلودگزارش كارورزی – طراحی فرایند تولید 35 ص

دانلودگزارش كارورزی – طراحی فرایند تولید 35 ص
دانلودگزارش كارورزی – طراحی فرایند تولید 35 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 8,800 تومان

دانلودگزارش كاراموزی پیمانكاری 40 ص

دانلودگزارش كاراموزی پیمانكاری 40 ص
دانلودگزارش كاراموزی پیمانكاری 40 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 8,800 تومان

دانلودگزارش كارآموزی- رنگ‌سازی (مهندسی شیمی) 92 ص

دانلودگزارش كارآموزی- رنگ‌سازی (مهندسی شیمی) 92 ص
دانلودگزارش كارآموزی رنگ‌سازی (مهندسی شیمی) 92 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 8,800 تومان

دانلودگزارش كارآموزی کامپیوتر - اداره مخابرات شهرستان آزادشهر 56 ص

دانلودگزارش كارآموزی کامپیوتر - اداره مخابرات شهرستان آزادشهر 56 ص
دانلودگزارش كارآموزی کامپیوتر اداره مخابرات شهرستان آزادشهر 56 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 8,800 تومان

دانلودگزارش كارآموزی واحد تولیدی – پرورش و تكثیر گلهای فصلی (گلهای فضلی آزاد) (رشته كشاورزی) 40 ص

دانلودگزارش كارآموزی واحد تولیدی – پرورش و تكثیر گلهای فصلی (گلهای فضلی آزاد) (رشته كشاورزی) 40 ص
دانلودگزارش كارآموزی واحد تولیدی – پرورش و تكثیر گلهای فصلی (گلهای فضلی آزاد) (رشته كشاورزی) 40 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 8,800 تومان

دانلودگزارش كارآموزی نرم افزار كامپیوتر موضوع آشنایی با مفاهیم اولیه پست الكترونیك كار با نامه ها 47 ص

دانلودگزارش كارآموزی نرم افزار كامپیوتر موضوع  آشنایی با مفاهیم اولیه پست الكترونیك كار با نامه ها 47 ص
دانلودگزارش كارآموزی نرم افزار كامپیوتر موضوع آشنایی با مفاهیم اولیه پست الكترونیك كار با نامه ها 47 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 8,800 تومان

دانلودگزارش كارآموزی منطقة اكتشافی مواد رادیواكتیو ناریگان 107ص

دانلودگزارش كارآموزی منطقة اكتشافی مواد رادیواكتیو ناریگان   107ص
دانلودگزارش كارآموزی منطقة اكتشافی مواد رادیواكتیو ناریگان 107ص

توضیحات بیشتر

دانلود 8,800 تومان

دانلودگزارش كارآموزی مكانیك- سیدمحسن بهشتی

دانلودگزارش كارآموزی مكانیك- سیدمحسن بهشتی
دانلودگزارش كارآموزی مكانیك سیدمحسن بهشتی

توضیحات بیشتر

دانلود 8,800 تومان

دانلودگزارش كارآموزی معماری میراث فرهنگی

دانلودگزارش كارآموزی معماری میراث فرهنگی
دانلودگزارش كارآموزی معماری میراث فرهنگی

توضیحات بیشتر

دانلود 8,800 تومان

دانلودگزارش كارآموزی كامپیوتر سایت كامپیوتر آموزش عالی سجاد 6 ص

دانلودگزارش كارآموزی كامپیوتر سایت كامپیوتر آموزش عالی سجاد  6 ص
دانلودگزارش كارآموزی كامپیوتر سایت كامپیوتر آموزش عالی سجاد 6 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 8,800 تومان

دانلودگزارش كارآموزی كامپیوتر اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان 20 ص

دانلودگزارش كارآموزی كامپیوتر اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان 20 ص
دانلودگزارش كارآموزی كامپیوتر اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان 20 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 8,800 تومان

دانلودگزارش كارآموزی كارخانه واگن پارس 44ص

دانلودگزارش كارآموزی كارخانه واگن پارس  44ص
دانلودگزارش كارآموزی كارخانه واگن پارس 44ص

توضیحات بیشتر

دانلود 8,800 تومان

دانلودگزارش كارآموزی عیب یابی موتورهایDC 55 ص

دانلودگزارش كارآموزی عیب یابی موتورهایDC  55 ص
دانلودگزارش كارآموزی عیب یابی موتورهایDC 55 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 8,800 تومان

دانلودگزارش كارآموزی عمران 20 ص

دانلودگزارش كارآموزی عمران 20 ص
دانلودگزارش كارآموزی عمران 20 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 8,800 تومان

دانلودگزارش كارآموزی شهرداری شیروان

دانلودگزارش كارآموزی شهرداری شیروان
دانلودگزارش كارآموزی شهرداری شیروان

توضیحات بیشتر

دانلود 8,800 تومان

دانلودگزارش كارآموزی شركت صنعتی كوشا – پرسكاری 20 ص

دانلودگزارش كارآموزی شركت صنعتی كوشا – پرسكاری 20 ص
دانلودگزارش كارآموزی شركت صنعتی كوشا – پرسكاری 20 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 8,800 تومان