فروشگاه فایل دانش آموزی جویی

فروشگاه فایل دانش آموزی جویی

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات فروشگاه

آسیب شناسی ارزشیابی توصیفی درجهت تحقق فرایند یادگیری

آسیب شناسی ارزشیابی توصیفی درجهت تحقق فرایند یادگیری
مقاله در حوزه علوم تربیتی ومدیریت اموزشی می باشد

توضیحات بیشتر

دانلود 12,100 تومان

بررسی جایگاه تشویق در نظام آموزشی

بررسی جایگاه تشویق در نظام آموزشی
مقاله در حوزه علوم تربیتی مدیریت آموزشی روان شناسی می باشد

توضیحات بیشتر

دانلود 9,900 تومان

امید به زندگی

امید به زندگی
مقاله در حوزه علوم تربیتی وروان شناسی می باشد

توضیحات بیشتر

دانلود 9,900 تومان

رابطه بین سبكهای هویت و پیشرفت تحصیلی با نقش واسطه ای سلامت عمومی در بین دانش آموزان

رابطه بین سبكهای هویت و پیشرفت تحصیلی با نقش واسطه ای سلامت عمومی در بین دانش آموزان
مقاله رشته علوم تربیتی علوم اجتماعی مدیریت اموزشی می باشد

توضیحات بیشتر

دانلود 36,300 تومان

مطالعه تاثیر اینترنت و ماهواره بر هویت دینی و ملی دانش آموزان

مطالعه تاثیر اینترنت و ماهواره بر هویت دینی و ملی دانش آموزان
مقاله در حوزه علوم تربیتی وعلوم اجتماعی ومدیریت اموزشی می باشد

توضیحات بیشتر

دانلود 8,030 تومان

مقاله مدیریت اثر بخش

مقاله مدیریت اثر بخش
مقاله ای در مورد مدیریت اثر بخش به همراه فهرست جمع بندی و فهرست منابع

توضیحات بیشتر

دانلود 11,000 تومان

حقوق خانواده

حقوق خانواده
مقاله ای 45 صفحه در باره حقوق خانواده مناسب برای رشته های تحصیلی حقوق به همراه فهرست نتیجه گیری و فهرست منابع

توضیحات بیشتر

دانلود 11,000 تومان

مقاله نظریه سیستم ها

مقاله نظریه سیستم ها
مقاله 50 صفحه ای در مورد نضریه سیستم ها دارای فهرست و پاورقی

توضیحات بیشتر

دانلود 8,800 تومان

دانلودگزارشات كارآموزی وكالت

دانلودگزارشات كارآموزی وكالت
دانلودگزارشاتكارآموزیوكالت343ص

توضیحات بیشتر

دانلود 8,800 تومان

دانلودگزارش کارآموزی شبکه

دانلودگزارش کارآموزی شبکه
دانلودگزارشکارآموزیشبکه48ص

توضیحات بیشتر

دانلود 8,800 تومان

دانلودگزارش کارآموزی زراعت سویا

دانلودگزارش کارآموزی زراعت سویا
دانلودگزارشکارآموزیزراعتسویا31ص

توضیحات بیشتر

دانلود 8,800 تومان

دانلودگزارش کار‌آموزی کارگاه ریخته گری 34 ص

دانلودگزارش کار‌آموزی کارگاه ریخته گری 34 ص
دانلودگزارش کار‌آموزی کارگاه ریخته گری 34 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 8,800 تومان

دانلودگزارش کارورزی - آموزش فتوشاپ 105 ص

دانلودگزارش کارورزی -  آموزش فتوشاپ 105 ص
دانلودگزارش کارورزی آموزش فتوشاپ 105 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 8,800 تومان

دانلودگزارش کاراموزی تعاونی

دانلودگزارش کاراموزی تعاونی
دانلودگزارش کاراموزی تعاونی

توضیحات بیشتر

دانلود 8,800 تومان

دانلودگزارش کاراموزی ترانسفور ماتور قدرت گازی GIS - ایمنی درانتقال 51 ص

دانلودگزارش کاراموزی ترانسفور ماتور قدرت گازی GIS  - ایمنی درانتقال 51 ص
دانلودگزارش کاراموزی ترانسفور ماتور قدرت گازی GIS ایمنی درانتقال 51 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 8,800 تومان

دانلودگزارش کارآموزی. دادگاه عمومی 218 ص

دانلودگزارش کارآموزی. دادگاه عمومی 218 ص
دانلودگزارش کارآموزی دادگاه عمومی 218 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 8,800 تومان

دانلودگزارش کارآموزی گزارش كارآموزی شركت داروسازی ثامن 71 ص

دانلودگزارش کارآموزی گزارش كارآموزی شركت داروسازی ثامن 71 ص
دانلودگزارش کارآموزی گزارش كارآموزی شركت داروسازی ثامن 71 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 8,800 تومان

دانلودگزارش کارآموزی کامپیوتر 42 ص

دانلودگزارش کارآموزی کامپیوتر 42 ص
دانلودگزارش کارآموزی کامپیوتر 42 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 8,800 تومان

دانلودگزارش کارآموزی کارخانه کمپوت وکنسرورضوی 19 ص

دانلودگزارش کارآموزی کارخانه کمپوت وکنسرورضوی 19 ص
دانلودگزارش کارآموزی کارخانه کمپوت وکنسرورضوی 19 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 8,800 تومان

دانلودگزارش کارآموزی پراید GTX 104 ص

دانلودگزارش کارآموزی پراید GTX 104 ص
دانلودگزارش کارآموزی پراید GTX 104 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 8,800 تومان

دانلودگزارش کارآموزی پارك جنگلی تلار قائم 24 ص

دانلودگزارش کارآموزی پارك جنگلی تلار قائم  24 ص
دانلودگزارش کارآموزی پارك جنگلی تلار قائم 24 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 8,800 تومان